7 Maja 2021 r. Imieniny: Ludmiły i Benedykta

Spotkanie w sprawie budowy obwodnicy Koła oraz poprawy stanu hydrologicznego rzeki Wiercicy

Dodane: 30 Kwiecień 2021  12:46:25    Autor: Żaneta Siwińska    Drukuj

Spotkanie samorządu Gminy w sprawie budowy obwodnicy Koła oraz poprawy stanu hydrologicznego rzeki Wiercicy

W dniu 27 kwietnia 2021 r. w Sali Starostwa Powiatowego w Kole z inicjatywy Wójta Gminy Koło obyło się spotkanie przedstawicieli samorządu Gminy Koło w sprawie budowy północnej obwodnicy miasta Koła oraz poprawy stanu hydrologicznego rzeki Wiercicy. W spotkaniu udział wzięli Pan Grzegorz Kujawa - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, Pani Anna Orchowska – Zastępca Powiatowego Dyrektora Zarządu Dróg w Kole, Pan Jan Bartczak – Dyrektor PGW Wody Polskie w Kole, Pan Marcin Pawłowski – projektant, Pan Mariusz Rybczyński – Wójt Gminy Koło, Radni Samorządu Gminy Koło oraz sołtysi         i przedstawiciele sołectw Ochle, Ruchenna i Chojny.

W pierwszej części spotkania przedstawiono obecnym koncepcję projektową, która zakłada budowę ujęcia w prawobrzeżnym wale rzeki Warty i odprowadzenie wody z Warty do dopływu spod Dzieraw, skąd woda grawitacyjnie będzie spływała do rzeki Warcicy (Wiercicy). Podkreślić należy, że Gmina Koło podpisała list intencyjny wspólnie z PGW Wody Polskie, Gminą Kramsk oraz ZE PAK S.A. dotyczący przerzutu wód z Warty do rzeki Wiercicy (Warcicy), który pozwoli odtworzyć przepływ w tej rzece. Całkowity koszt tego zadania to 1.525.200,00 zł, w tym wkład Gminy Koło 150.000,00 zł. Inwestycja ta jest wynikiem wniosków mieszkańców, których grunty rolne ucierpiały w wyniku powstania leja depresyjnego i zaniku dopływu rzeki Warcicy (Wiercicy). PGW Wody Polskie - jako inwestorowi zależy, aby przy realizacji tej inwestycji w jak najmniejszym stopniu ingerować w środowisku, a także ograniczyć do minimum wykopy gruntów związanych z przekopem do naturalnego cieku dopływu spod Dzieraw.

W dalszej części spotkania została przedstawiona koncepcja budowy obwodnicy Koła (odcinka drogi powiatowej nr 3205P o długości 6,5 km o parametrach drogi jednojezdniowej klasy G), która ma zniwelować deficyty infrastruktury drogowej, co pozwoli na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gminy Koło oraz regionu, a także pobudzi rozwój gospodarczy w subregionie kolskim. Istniejące układy komunikacyjne wobec stale rosnącego natężenia ruchu drogowego stanowią rozwiązania nieprzystające do wymagań kierowców. Zatłoczone drogi wpływają niekorzystnie na warunki życia mieszkańców terenów położonych w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Problemy te są od dłuższego już czasu udziałem mieszkańców miasta i gminy Koło. Obecni dowiedzieli się o szczegółach technicznych oraz przebiegu budowy obwodnicy. Omówiono również bardzo obszernie procedury administracyjne związane z wykupem gruntów. Dodatkowo omówiono zagrożenia jakie mogą pojawić się w dalszym procesie projektowym i strategię działania na najbliższe miesiące. Mimo, iż nie jesteśmy wyłącznym realizatorem inwestycji bardzo nam zależy, aby mieszkańcy miejscowości przez które przebiegać będzie obwodnica miasta Koła, a przede wszystkim właściciele gruntów mieli wiedzę związaną z procedurami i przebiegiem budowy. Urząd Gminy w Kole pełni funkcję informacyjną, a pracownicy urzędu swoją wiedzą i doświadczeniem w miarę możliwości będą starali się pomóc mieszkańcom, udzielać niezbędnych informacji dotyczących inwestycji, tak aby wszystko przebiegło sprawnie – zadeklarował w trakcie spotkania Wójt Gminy Koło. Z opracowaną koncepcją można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kole oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

Załączone pliki:

Urząd Gminy Koło ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koło +48 (63) 27 20 365
Strona stworzona przez F&A MEDIA