21 Czerwca 2021 r. Imieniny: Alicji i Alojzego

Urząd Gminy w Kole 4 czerwca nieczynny.

Dodane: 31 Maj 2021  11:42:48    Autor: Żaneta Siwińska    Drukuj

ZARZĄDZENIE Nr 18.2021

Wójta Gminy Koło

z dnia 20 kwietnia 2021 roku

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 roku w zamian za święta przypadające w sobotę.

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 i 1178) i art.130 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz.1320), zarządzam, co następuje:

§1. Dzień 4 czerwca 2021r. (piątek) ustalam dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Kole w zamian za święto przypadające w dniu 1 maja 2021r.(sobota).

§2. Dzień 24 grudnia 2021r. (piątek) ustalam dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Kole w zamian za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021r. (sobota).

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Koło.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Koło

Mariusz Rybczyński

Urząd Gminy Koło ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koło +48 (63) 27 20 365
Strona stworzona przez F&A MEDIA