25 Listopada 2020 r. Imieniny: Erazma i Katarzyny

Nowa droga w miejscowości Chojny

Dodane: 16 Lipiec 2020  14:09:08    Autor: Żaneta Siwińska    Drukuj

22 czerwca 2020 r. w Kole została zawarta umowa pomiędzy Gminą Koło, a Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 493517P w m. Chojny”. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania to 604 985,33 zł, co stanowi 60 % kosztów kwalifikowanych zadania. W związku z tym, że realizacja robót rozpoczęła się jeszcze przed zawarciem umowy o dofinansowanie, 14 lipca dokonano jej uroczystego odbioru. W uroczystości brał udział m.in. poseł Leszek Galemba, wicestarosta kolski Sylwester Chęciński, wójt gminy Mariusz Rybczyński, samorządowcy gminni i licznie zebrani mieszkańcy. Nowopowstałą inwestycję poświęcił ksiądz kanonik Krzysztof Pietryga. Zadanie objęło rozbudowę 800 mb drogi gminnej i stanowi kontynuację oraz zakończenie zeszłorocznej inwestycji obejmującej 638 mb drogi. Oznacza to powstanie w ciągu dwóch lat 1,438 km drogi w Chojnach. Roboty drogowe były konieczne ze względu na zły stan istniejącej drogi i konieczność ułożenia nowej nawierzchni. Oprócz tego celem inwestycji było poszerzenie jezdni i podniesienie standardów użytkowych i standardów bezpieczeństwa korzystających z niej mieszkańców i pozostałych użytkowników. Kompleksowa rozbudowa obejmowała ponadto: odwodnienie całego odcinka, wykonanie zjazdów, chodników i oznakowanie. Rozbudowana droga łączyć się z drogą krajową nr 92 i stanowi alternatywę dla niej. Na oddanym odcinku odbywać się będzie ruch lokalny z pominięciem ruchliwej trasy. Droga łączy bezpośrednio miasto Koło z gminą Koło i gminą Grzegorzew. Całkowita wartość robót wyniosła: 1 035 725,47 zł

Galeria zdjęć

Urząd Gminy Koło ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koło +48 (63) 27 20 365
Strona stworzona przez F&A MEDIA