25 Listopada 2020 r. Imieniny: Erazma i Katarzyny

Informacja o wnioskach o udzielenie pożyczki - organizacje pozarządowe, OSP.

Dodane: 17 Lipiec 2020  07:56:05    Autor: Żaneta Siwińska    Drukuj

Druhny i Druhowie

Szanowni Państwo

Poniżej można znaleźć informację o wnioskach o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności organizacji pozarządowej.

UWAGA! Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadziła działalność gospodarczą lub statutową przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Za datę udzielenia pożyczki uznaje się dzień wypłaty środków przez urząd pracy na konto organizacji pozarządowej. Wnioskować można o nie więcej niż 10% ubiegłorocznego udokumentowanego przychodu OSP ale nie więcej niż 5 tys. zł. Podstawowe zasady otrzymania umarzalnej pożyczki: - przychód za rok 2019 r. nie może przekroczyć 100 tys. zł.  Mogą się starać organizacje pozarządowe (w tym OSP), które prowadziły działalność statutową lub gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Działalność nie może być zwieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dnia 29 lutego lub 31 marca i w dniu składania wniosku o udzielenie pożyczki. Otrzymane środki finansowe można wydać na bieżącą działalność stowarzyszenia.

Więcej szczegółów można znaleźć tutaj: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

Zachęcamy do składania zapytań o sprzęt i wyposażenie, które planujecie Państwo zakupić w ramach pożyczki przyznanej na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności organizacji pozarządowej.

Oddział Wojewódzki ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka ul. C.K. Norwida 14, 60-867 Poznań tel.(fax) 61 / 848-17-89, mobile 661-955-743

Urząd Gminy Koło ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koło +48 (63) 27 20 365
Strona stworzona przez F&A MEDIA