21 Października 2021 r. Imieniny: Jakuba i Urszuli

Czyste Powietrze w Gminie Koło

Dodane: 15 Wrzesień 2021  13:24:53    Autor: Piotr Górski    Drukuj

Przypominamy,  że w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  w Urzędzie Gminy w Kole uruchomiony  został Punkt Konsultacyjno - Informacyjny programu "Czyste Powietrze" .

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

W ramach programu można zakupić np. pompę ciepła, kondensacyjny kocioł gazowy czy olejowy, kocioł na paliwo stałe: pellet drzewny, węgiel. Zakup i montaż kotła na węgiel będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r. Dotacja jest przyznawana również m.in. na demontaż, zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej, instalacji fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku tj. ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, a także pokrycie kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji technicznej i projektowej.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, które spełniają następujące warunki:

✔  są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

✔ przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 1 563,60 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2 189,04 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym.

Zadaniem punktu jest  obsługa osób zainteresowanych programem na terenie naszej gminy. Utworzony punkt będzie się zajmował przyjmowaniem, doradztwem, konsultowaniem oraz pomocą w wypełnianiu wniosków bezpośrednio od swoich mieszkańców. Wniosek będzie można wypełnić na miejscu i zarejestrować go w postaci elektronicznej w specjalnie dedykowanym Portalu Beneficjenta.  Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny będzie w poniedziałki  do piątku  w godzinach od 7.30 do 15.30.  Zainteresowane osoby mogą kontaktować się z tutejszym punktem pod numerem telefonu 63 272 03 65  bądź mailowo: sekretariat@gminakolo.pl. 

Przydatne linki:

Załączone pliki:

Urząd Gminy Koło ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koło +48 (63) 27 20 365
Strona stworzona przez F&A MEDIA