25 Stycznia 2022 r. Imieniny: Pawła i Miłosza

Zakończono przebudowę sieci wodociągowej i budowę kanalizacji sanitarnej

Dodane: 26 Listopad 2021  13:43:20    Autor: Piotr Górski    Drukuj

Gmina Koło zakończyła prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą:
1."Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wrząca Wielka, gm. Koło". W ramach zadania przebudowano odcinek sieci wodociągowej o długości 964 m. Azbestocementowe rury użyte do jego budowy były w bardzo złym stanie technicznym, co powodowało liczne awarie i straty wody. Zamontowano nowe zasuwy przyłączeniowe, sieciowe oraz hydranty nadziemne służące do celów eksploatacyjnych sieci wodociągowej.
 
2. "Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Powiercie, gm. Koło".
W ramach tej części zadania wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej o długości 447 m wraz z przepompownią ścieków.
Ścieki z wybudowanego odcinka sieci kanalizacyjnej poprzez istniejącą pompownię ścieków trafią na oczyszczalnie ścieków w Powierciu.
Celem projektu była poprawa infrastruktury technicznej Gminy Koło związanej z gospodarką wodno-ściekową.
 
Całkowita wartość robót:827.113,53 zł.
Wartość dofinansowania: 270.104,00 zł.
Wykonawcą robót jest firma WODMAR S.C. z Kościelca.
Przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej dofinansowana została ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
 
 

Galeria zdjęć

Urząd Gminy Koło ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koło +48 (63) 27 20 365
Strona stworzona przez F&A MEDIA