25 Stycznia 2022 r. Imieniny: Pawła i Miłosza

Uwaga! Pożary w budynkach mieszkalnych

Dodane: 28 Grudzień 2021  10:14:42    Autor: Żaneta Siwińska    Drukuj

Komunikat PSP w Kole odnośnie wzmożonej ilości pożarów w budynkach mieszkalnych.

Zachowajmy ostrożność. Stosujmy zasady:

1. Należy ze szczególną ostrożnością obchodzić się z otwartym ogniem  lub podczas palenia tytoniu, gdyż istnieje niebezpieczeństwo zainicjowania zapłonu materiałów palnych.

2. Użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie może przyczynić się do powstania pożaru , wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia, w związku z czym należy pamiętać o przeprowadzaniu okresowych kontroli przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

3. Składowanie materiałów palnych poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej jest zabronione.

4. Wszystkie urządzenia grzewcze, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100 stopni C należy ustawiać w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od materiałów palnych (np. elementów wystroju i wyposażania wnętrz).

5. Zabronione jest przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz piwnicach.

6. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny być poddawane przeglądom kominiarskim raz na rok, natomiast usuwanie zanieczyszczeń z tych przewodów powinno odbywać się w następujących okresach:

a) przewody od palenisk opalanych paliwem stałym czyści się co 3 miesiące,

b) przewody od palenisk opalanych paliwem gazowym i płynnym - co 6 miesięcy,

c) przewody wentylacyjne - 1 raz w roku.

Urząd Gminy Koło ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koło +48 (63) 27 20 365
Strona stworzona przez F&A MEDIA