25 Listopada 2020 r. Imieniny: Erazma i Katarzyny

Jednostki OSP Gminy Koło z uzyskanym dofinansowaniem z WFOŚiGW w Poznaniu

Dodane: 10 Wrzesień 2020  11:04:34    Autor: Żaneta Siwińska    Drukuj

 

Zakończono ocenę wg kryteriów dostępu 1 – 11 zgodnie z pkt 16 Regulamin naboru wniosków w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w roku 2020 dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W naborze złożonych zostało 440 wniosków, z tego 417 wniosków podlegało rejestracji zgodnie z zapisami Regulaminu, 339 wniosków spełniło kryteria dostępu 1-11 i zostały przedłożone do zatwierdzenia i zaplanowania pomocy. Zgodnie z zapisami Regulaminu wielkość planowanej pomocy oraz jednostki do dofinansowania zostały zweryfikowane przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu. Do dofinansowania wskazano przedsięwzięcia, które w opinii KW PSP ze względu na pilne potrzeby operacyjne, winny być realizowane w pierwszej kolejności w ramach alokacji środków. Zarząd Funduszu rozpatrzył Listę wniosków spełniających warunki do dofinansowania i zgodnie z Regulaminem Naboru Wniosków zaplanował pomoc finansową dla w/w przedsięwzięć.

W wyniku naboru dla jednostek OSP Gminy Koło zostały przyznane następujące środki:

Ochotnicza Straż Pożarna w Powierciu 24 984,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna we Wrzącej Wielkiej 22 800,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełczewie Smużnym Pierwszym 24 200,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Ochlach 21 150,00 zł

Urząd Gminy Koło ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koło +48 (63) 27 20 365
Strona stworzona przez F&A MEDIA