28 Stycznia 2021 r. Imieniny: Walerego i Radomira

Rolnictwo

UWAGA Rolnicy!  -  Odbiór folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

 

W związku z realizacją przez Gminę Koło programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, rolnicy dostarczający do PSZOK-u we Wrzącej Wielkiej folię rolniczą, siatkę i sznurek do owijania balotów, opakownia po nawozach i typu Big Bag – powinni posiadać wypełniony wniosek o odebranie odpadów wraz z załącznikami .

Wniosek należy przekazać pracownikowi obsługującemu PSZOK.

Druk wniosku do pobrania w plikach poniżej lub w wersji papierowej - w biurze podawczym mieszczącym się na parterze budynku siedziby Urzędu Gminy w Kole a także w PSZOK-u we Wrzącej Wielkiej.

Uwaga! We wniosku nie należy wpisywać masy odpadów. Masa zostanie uzupełniona po zważeniu odpadów podczas ich przyjęcia w PSZOK-u.

Nie złożenie wniosku będzie skutkowało odmową przyjęcia odpadów.

Bezpłatny odbiór powyższych odpadów jest możliwy dzięki dotacji, którą Gminę Koło otrzymała od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W ramach programu nie są kwalifikowane koszty odbioru odpadów bezpośrednio od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani są dostarczyć odpady do miejsca wskazanego przez gminę tj. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów we Wrzącej Wielkiej.

Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączone pliki:

Dodane: 14 Maj 2020  09:08:25    Ostatnia aktualizacja: 14 Maj 2020  14:24:37
Autor: Grzegorz Zięba
Urząd Gminy Koło ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koło +48 (63) 27 20 365
Strona stworzona przez F&A MEDIA